info@gericare.nl 06 1510 9971

GeriCare

Specialisten in ouderengeneeskunde

Ons Team

Wie zijn wij?

GeriCare is een samenwerkingsverband van een groep ondernemende en ervaren specialisten ouderengeneeskunde.

Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van complexe zorg aan ouderen, zowel intramuraal als extramuraal.

Ons team bestaat uit acht specialisten ouderengeneeskunde, vijf verpleegkundig specialisten en een praktijkmanager.

Visie

Door voortdurende scholing en opleiding bieden wij medische zorg die verder gaat dan de landelijke richtlijnen.

Onze efficiënte werkwijze en gedreven inzet zorgt ervoor dat we een groter potentieel aan cliënten behandelen.

Onze ambitie

We streven ernaar om, samen met onze eigen VS-en, op een vernieuwende, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige manier ouderenzorg te leveren, zowel binnen als buiten de muren van de instelling.

Best Practices

Wij maken bij het uitvoeren van onze werkzaamheden gebruik van Best Practices

Een overzicht vindt u op;

Best practices

Wat bieden wij

GeriCare kan de volledige medische zorg bieden aan verpleeghuizen, zorgcentra en de eerste lijn. Door efficiënte werkwijzen wordt binnen de kostprijs voor medische zorg van het zorgzwaartepakket gewerkt. Gezamenlijk kan ook de 24-uurs zorg worden geleverd. Er wordt vooral gewerkt in de regio West- en Midden-Brabant en Rotterdam.

GeriCare handelt volgens de landelijke richtlijnen. Door voortdurende scholing en opleiding bieden wij de medische zorg die verder gaat dan deze richtlijnen. De efficiënte werkwijze en gedreven inzet zorgt ervoor dat een groter potentieel aan cliënten kan worden behandeld.

GeriCare is van mening dat de relatie van specialist ouderengeneeskunde -als werkende ondernemer- met de Raden van Bestuur / de organisaties duidelijker wordt. Dit biedt zowel voor de arts als voor de organisaties waarmee wij samenwerken veel voordelen. Daarnaast past deze ontwikkeling goed bij de veranderingen in de verpleeghuiszorg, de financieringsstructuur en de steeds verdergaande samenwerking met de eerste lijn, waaronder de huisartsen.

De medische zorg wordt binnen de verpleeghuizen volgens drie uitgangspunten geleverd:

  • Gecentraliseerde visites
  • Regiefunctie over het behandelplan tijdens het multidisciplinaire overleg
  • Intercurrente medische dienstverlening, overdag en in de avond-nacht en weekenddiensten

Ons Team

GeriCare bestaat uit innovatieve en ervaren Specialisten Ouderengeneeskunde, verpleegkundig Specialisten en ondersteunend personeel.

Vincent Borst

Vincent Borst

Specialist Ouderengeneeskunde, SCEN-arts

  vborst@gericare.nl
  06 1510 9971
  Big nr. 59029137901

Coert Koenen

Coert Koenen

Specialist Ouderengeneeskunde

  ckoenen@gericare.nl
  06 5149 2957
  Big nr. 29022114201

Adriaan de Kinkelder

Adriaan de Kinkelder

Specialist Ouderengeneeskunde, Kaderarts palliatieve zorg, SCEN-arts

  adekinkelder@gericare.nl
  06 5259 1965
  Big nr. 19042669701

As'ad Rahmon

As'ad Rahmon

Specialist Ouderengeneeskunde, kaderarts geriatrisch revalidatie

  arahmon@gericare.nl
  06 4820 7582
  Big nr. 79041981901

Sarja de Pijper

Sarja de Pijper

Specialist Ouderengeneeskunde, SCEN-arts

  sdepijper@gericare.nl
  06 2379 3127
  Big nr. 59032112801

Martin Schutte

Martin Schutte

Specialist Ouderengeneeskunde, Kaderarts 1e lijn

  mschutte@gericare.nl
  06 1050 5139
  Big nr. 39030303701

Franca Horstink-Wortel

Franca Horstink-Wortel

Specialist Ouderengeneeskunde, Kaderarts palliatieve zorg, SCEN-arts

  fhorstink@gericare.nl
  06 3745 6108
  Big nr. 59046626301

Karla Vermot

Karla Vermot

Specialist Ouderengeneeskunde, kaderarts geriatrische revalidatie

  kvermot@gericare.nl
  06 4691 8605
  Big nr. 99066560301

Astrid Clocquet

Astrid Clocquet

Specialist Ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie

  aclocquet@gericare.nl
  06 5891 9204
  Big nr. 49047180001

Helmi Ijntema

Helmi Ijntema

Verpleegkundig Specialist MSc

  hijntema@gericare.nl
  06 5753 6234
  Big nr. 39032569730

Mark Peeters

Mark Peeters

Verpleegkundig Specialist MSc

  mpeeters@gericare.nl
  06 1394 3931
  Big nr. 99052953630

Mirjam Anssems

Mirjam Anssems

Verpleegkundig Specialist MSc

  manssems@gericare.nl
  06 5772 3659
  Big nr. 19005616230

Ivonne Vermeer

Ivonne Vermeer

Verpleegkundig Specialist MSc

  ivermeer@gericare.nl
  06 1926 1182
  Big nr. 19006517030

Glenda Slootjes

Glenda Slootjes

Verpleegkundig Specialist MSc

  gslootjes@gericare.nl
  06 8239 2031
  Big nr. 09014337430

Femke Knaapen-Liebreks

Femke Knaapen-Liebreks

Praktijkmanager

  fliebreks@gericare.nl
  06 8301 8758
  Big nr.