Specialisten in ouderengeneeskunde

Specialist Oudergeneeskunde voor hoogwaardige verpleeghuisgeneeskundige zorg

GeriCare is een VOF van ervaren specialisten ouderengeneeskunde. Wij zijn een ondernemende groep artsen die u de volledige medische zorg kan leveren. In de regio West en Midden Brabant en Rotterdam bieden wij op efficiënte wijze goede medische zorg in o.a. verpleeghuizen, zorgcentra, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en in de eerstelijnspraktijk. Daarnaast hebben de artsen van de VOF GeriCare de ambitie om nieuwe gebieden te onderzoeken in de ouderengeneeskunde.

Wij zijn van mening dat de relatie van specialist ouderengeneeskunde als werkende ondernemer met de raden van bestuur / de organisaties duidelijker wordt. Dit biedt zowel voor de arts als voor de organisatie, waarmee wij samenwerken, vele voordelen. Daarnaast past deze ontwikkeling goed bij de veranderingen in de verpleeghuiszorg, de financieringsstructuur en de steeds verdergaande samenwerking met de 1e lijn, waaronder de huisartsen. Op de pagina over GeriCare kunt u meer lezen over onze visie en ambities. Om onze ambities te kunnen verwezenlijken is onze VOF geleidelijk uitgegroeid tot acht specialisten ouderengeneeskunde.

Gericare is in staat de volledige medische zorg in verpleeghuizen en zorgcentra te leveren. Gezamenlijk kunnen de artsen van de VOF ook de 24 uurs zorg waarborgen.

Gericome heeft een WTZi-erkening (Instellingsnummer: 13348). Dit houd onder andere in dat Gericare is aangesloten bij een onafhankelijke klachten commissie, en dat alle artsen voldoen aan de herregistratie eisen van Verenso.

Op de pagina diensten kunt u uitgebreide informatie lezen over onze verschillende diensten.

1e lijns Diensten; eenmalig consult of vaste SO in uw praktijk