Over GeriCare

Specialist Oudergeneeskunde voor hoogwaardige verpleeghuisgeneeskundige zorg

Oprichters van GeriCare (v.l.n.r.)
Asad Rhamon, Coert Koenen, Vincent Borst en Adriaan de Kinkelder

GeriCare is een VOF van specialisten ouderengeneeskunde dat op 6 juni 2011 door 4 specialisten ouderengeneeskunde is opgericht. Op dit moment bestaat de VOF uit acht ervaren specialisten ouderengeneeskunde die alle werkzaam zijn in de regio West en Midden Brabant en Rotterdam. Daar waar mogelijk breiden we onze werkzaamheden in de regio uit.

Wij kunnen alle medische zorg in verpleeghuizen en zorgcentra en de 1e lijn bieden. Door onze efficiënte werkwijzen werken wij binnen de kostprijs voor medische zorg van het zorgzwaartepakket.

Visie

De VOF handelt volgens de landelijke richtlijnen. Door voortdurende scholing en opleiding bieden wij de medische zorg die verder gaat dan deze richtlijnen. Onze efficiënte werkwijze en gedreven inzet zorgt ervoor dat de VOF een groter potentieel aan cliënten kan behandelen.

De artsen van de VOF verlenen medische zorg binnen de verpleeghuizen volgens drie uitgangspunten:

De specialisten ouderengeneeskunde van de VOF werken nauwlettend samen, zij stellen zich toetsbaar op en ontwikkelen een kwaliteitskader. In het kader van het onderzoeken van nieuwe gebieden in de ouderengeneeskunde werken we reeds intensief samen met huisartsen.

Onze ambitie

De VOF GeriCare streeft ernaar kwalitatief hoge medische verpleeghuisgeneeskundige zorg te verlenen aan kwetsbare ouderen, volgens ons best practice model binnen en buiten de muren van het verpleeghuis in de regio West en Midden Brabant en Rotterdam.

De Vennoten streven ernaar om nieuwe gebieden in de ouderengeneeskunde te exploreren. Binnen de eerste lijn wordt bijvoorbeeld intensief samengewerkt met huisartsen. In de toekomst kan dit mogelijk leiden tot het eerste gezondheidscentrum dat door specialisten ouderengeneeskunde gerund wordt. Het op termijn aantrekken van andere disciplines ligt dan voor de hand.

Het is onze ambitie om goede medische verpleeghuisgeneeskundige zorg te blijven leveren. Dat willen wij realiseren door een geleidelijke groei van de VOF met nieuwe collega’s die een duidelijke meerwaarde hebben voor de VOF

Op de pagina diensten kunt u uitgebreide informatie lezen over onze verschillende diensten.

publicaties over gericare best practice