Publicaties

Op deze pagina vindt u verschillende publicaties van GeriCare

Huisarts & Wetenschap - December 2007

Knelpunten bij de uitvoering van palliatieve sedatie
Een praktische kaart met aandachtspunten voor de hulpverlener

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde - 2010

De kloof tussengeneralist en specialist overbrugd
Het geriatrisch spreekuur in de huisartsenpraktijk

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie - 2011

Praktijkgerichte geriatrische bijdrage
Geriatrisch spreekuur door een specialist ouderengeneeskunde in de huisartsenpraktijk

Medisch Contact - 2012

Dode letter in de euthanasiewet
Eerdere verklaring van dementerenden zelden toepasbaar

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde - Januari 2013

Wel of geen anibiotica bij pneumonie met gevorderde dementie

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde - Augustus 2015

Medicatie incident, Morfine overdosering